Сертификат

Награди

Национална награда Hi-Tech Enterprise Certification

Провинция Hi-Tech Private Eneterprice Certification

Провинциално високотехнологично предприятие

Квалификация

ISO9001

Сертификация

CE

Доклад за писмо-DLF

L340v2

Патенти

JH2020122

JH2020123

JH2050182

JH2020122

JH2020123

JH2050182

7403515

7198604

12933787

12772845

12944197